Lang niet alle bomen hebben de mogelijkheid om vrij uit te groeien. Wanneer een boom op een plek staat waar deze zich niet volledig kan ontwikkelen moet er soms ingegrepen worden om de boom veilig op die plek te behouden.
Soms is er een situatie waarbij de boom te groot wordt voor zijn standplaats, of er zijn gebreken ontstaan waardoor de veiligheid in het geding is.
Er zijn verschillende oplossingen mogelijk om deze bomen veilig en duurzaam te behouden.
Dit is voor iedere boom in verschillende levensfasen en iedere standplaats anders.
Bijvoorbeeld door het snoeien van de boom of het aanbrengen van een verankering.
Deze werkzaamheden worden vaak klimmend uitgevoerd.
Ik denk graag mee voor de juiste oplossing voor uw boom, waarbij voor mij duurzaam behoud van de boom altijd voorop staat.