Om bomen gezond oud te laten worden moeten zij een goede groeiplaats hebben. Veel bomen krijgen niet de ruimte om zich te ontwikkelen en dan kunnen er problemen ontstaan. Vaak zijn die problemen terug te herleiden naar de ondergrondse situatie. Op dat moment kan er een plan worden opgesteld om de groeiplaatsinrichting te verbeteren en zo de boom weer een toekomst te bieden.