Een boom kan gebreken krijgen. Dit kan gebeuren door externe factoren zoals; stormschade, aanrijschade of wortelschade door graafwerkzaamheden. Ook kan er een aantasting in komen die de stabiliteit van de boom kan verminderen.

Als boomeigenaar heeft u de verantwoordelijkheid om uw bomen veilig te beheren. Een onderdeel daarvan is het nakijken van uw bomen op verzwakkingen die een potentieel gevaar voor de omgeving opleveren. Wanneer er gebreken worden geconstateerd zal hier een passend advies voor worden uitgebracht. Dit gebeurt altijd met de insteek om de boom duurzaam te behouden, maar veiligheid eerst!