Onderzoek & Advies

Een boom kan gebreken krijgen. Dit kan gebeuren door externe factoren zoals; stormschade, aanrijschade of wortelschade door graafwerkzaamheden. Ook kan er een aantasting in komen die de stabiliteit van de boom kan verminderen. Als boomeigenaar heeft u de verantwoordelijkheid om uw bomen veilig te beheren. Een onderdeel daarvan is het … Continue reading Onderzoek & Advies