Wanneer een boom zo ver verzwakt is dat deze niet meer te redden is, of er moet om een andere reden afscheid van genomen worden kan de boom worden verwijderd. Dit kan op vele manieren. Het makkelijkst is het wanneer de boom kan vallen. Zo niet, dan kan de boom met behulp van machines of klimtechnieken verwijderd worden.